Logotyp jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy ŁakomikStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Aktualności

Aktualności

31 SIE 2020

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr1im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi zamieszczonymi na stronie internetowej szkoły. Na bieżąco sprawdzają informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli.

2. Nie posyłają do szkoły chorego dziecka.

3. Informują szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.

4. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.

5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

6. Sprawdzają , czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku.

7. Dopilnowują , aby dziecko codziennie miało maseczkę ochronną lub przyłbicę, których obowiązek noszenia obowiązuje w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, toalety).

8. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra. Wchodząc do szkoły, zobowiązani są zakrywać usta i nos, a wchodząc na korytarz szkolny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora.

wszystkie aktualności rejestr zmian wiadomości

Redakcja strony: Aktualności Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź
TEL./FAX: (32) 265-15-57
e-mail sp1[at]sp1.czeladz.pl

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czeladzi im. Stanisławy Łakomik

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl